Alla Turun linnan pohjakartat, joiden avulla linnan juhla- ja kokoustilojen sijaintia on helpompi hahmottaa. Tarjouksen yhteydessä, toimitamme tarkemmat tiedot halutusta tilasta sekä tiloihin soveltuvista pöytämuotovaihtoehdoista. Turun linnan juhlahuoneistoon linnan 4. kerrokseen on esteetön kulku. Esteettömyysratkaisuissa on kuitenkin huomioitu linnan kulttuurihistoriallinen arvo ja keskiaikaiset rakenteet. Tästä syystä kaikki kulkureitit eivät täysin noudata nykymääräyksiä ja näin ollen kulkureitillä tarvitaan aina avustaja/saattaja.